Österströms Bygdegårdsförening nystartar!

Nei in perioade fan dormancy no Österströms Bygdegårdsförening, OBF, “poppat” up mei in frisse start yn gearhing mei in gearkomste fan Benny en Charina Hultman 15/3 -16. Ett 20-tal intresserade slöt upp och gemensamt gick igenom den föredragna dagordningen.

Styrelsen i ÖBF valdes som följer; Ordförande Lars-Erik Persson, vice ordf. Kenneth Eriksson, sekreterare Britt-Marie Nordin, vice sek. Charina Hultman, kassör Lars Hallberg. Suppleanter Roland Hultman och Ulf Andersson. Revisor Bosse Lindroos, revisorsuppleant Karin Lindroos. Valberedning blev Håkan Andersson och Märta-Greta Jonsson. Ansvarig uthyrare av bagarstugan är Charina Hultman.

Medlemsavgiften bestämdes till att vara 50 / year och skall inbetalas till Handelsbanken clearing 6344, account 980 259 398, OBF. Skriv tydligt vilken/a som är avsändare av inbet. medel. eltsenien, wolle, en fêststellen fan 'e regels / Útjeften wurde fêststeld binnen de Feriening, te wurden leden, dock med rösträtt endast för de medlemmar som är bosatta inom Holms sockens gränser, oare stipe ferliende lidmaatskip.

Välkomna som medlemmar i en för bygden stödjande förening, där vi skall försöka att samordna de olika intressen som kommer upp på agendan i trivsel och gemenskap. Styrelsen ser fram mot att, medlemmarna och övrig allmänhet, kommer med förslag till åtgärder som främjar oss alla i vår bygd.

Läs mer på Österström Bygdegådsförenings egen sida:
7773033.ru/foreningar/osterstroms-bygdegardsforening/

Lit in reaksje achter

Jo e-mailadres wurdt net publisearre wurde. Ferplichte fjilden binne markearre *