პრო Holm

PRO Holms 60 წლისთავს 12 Aug 2005 on Österström.

PRO (პენსიონერთა ეროვნული ორგანიზაცია) არის ორგანიზაცია seniors და ნეიტრალური მიმართებაში პოლიტიკის, რელიგიური და სპირტიანი ორგანიზაციები. ყველას, ვისაც რაიმე სახის საპენსიო მისასალმებელია, როგორც წევრები.

PRO Holm შეიქმნა 9 sept. 1945 სადაც წლიური საფასური განისაზღვრა, რომ 1 გვირგვინი და მამაკაცთა 50 cent ქალებისათვის. დღეს არის წლიური საფასური 220 SEK. საბჭო შედგება თერთმეტი ადამიანი.

საკონტაქტო:
პრეზიდენტი Staffan Andersson 070-302 37 43