ភតិកៈ, 2:រាបស្មើ

លក់ចេញ!
Bostadsrätt radhus 2:a med förråd, យក, កន្លែងចតរថយន្តដោយមានម៉ាស៊ីនកំដៅខ្ញុំAnundgård, 5 mil från Sundsvall. Värme ingår ej.

ដ្ឋានស្នាក់នៅ
Anundgård 190 គ

ទំនក់ទំនង
អ៊ីវ៉ា Frisk 070-2978130

ទុកឱ្យឆ្លើយតបមួយ

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ. វាលដែលត្រូវការត្រូវបានសម្គាល់ * *