Bellen vanuit twee "taiga inventaris"


Lappuggla vid Navarn. foto: Peter Berglund.

Än så länge är korpar och domherrar ”ljudföroreningar” i omgivningarna runt Holmsjön och Navarn, plus några mesar som startat sina revirsånger. Men från mitten av mars är dom på ingång, flyttfåglarna, de som sätter ljud till människans vår- och sommarupplevelser. Jag (Peter Berglund, Nwarn) och Titti Olsson, Östbyn, tillhör de som inventerar fågel flera gånger per år åt vetenskapen: vinterfåglar, våtmark, nattfågel, standardrutter.

(Vill du skicka in ett reportage från/om Holmbygden, likt detta som Titti Olsson och Peter Berglund gjort är du varmt välkommen! Läs mer här på Nyhetsförslag.)

Här följer en liten rapport från 2018:

Läs tidigare artiklar om fågelskådning på 7773033.ru
14/11 -15: Vogels en andere dieren in Holm?
6/5 -17: Nu wakker Holm Nature!

Se större versioner av fotografierna i galleriet nedan:

De bouw van windmolenparken Crow croft en Uusimaa Mountain

Eolus wil Holm bewoners melden dat de bouw van windmolenparken Crow croft en Uusimaa De berg is het punt om de volgende fase in te gaan. van begin maart vermoedelijke start van grotere overbrenging van turbine onderdelen en kranen.

.
Belangrijkste tijd transport van onderdelen:
kraai croft: mars - april
Nyland Bergen: Maart

.
Uitgangspunt is de haven van Härnösand en vervolgens via twee geplande routes naar de parken.
1) Harnosand - Birsta - Bergsåker - Kovland - Road 320 (transport met een maximumhoogte 4,75 m)
2) Harnosand - Brunne - Stavreviken - Liden - Indal - Kovland - Road 320 (transport hoogten 4,75 m)

Transport met een maximale hoogte van 4,75 m wordt voornamelijk gedreven avond- en 's nachts om hinder voor het overige verkeer te minimaliseren.

De installatie zal lopen in april-juli met de ingebruikname van twee windparken gepland voor augustus 2019.

Contact:
Johan Martinsson
Construction Project Manager
E-post: [email protected]
Dergelijk: 070-616 21 35

Erik Nilsson
Transport en handling
E-post: [email protected]
Dergelijk: 076-134 08 57