Renhållning


Sopsorteringen i Anundgård.

Att hålla rent, snyggt och fritt från klotter är självklart – inte minst om man bor mitt i naturen. I Holm finns en sopsortering vid kyrkan och sopbilen kommer varannan vecka.

Metallskrot samlas in av Holms Sportklubb där varje metallbidrag gynnar klubben och Holmbygden (läs mer ur anslag för 2012).

Vill man själv åka iväg med sopor är det närmst till eller vid mindre behov till . Utöver det har kommunen/Reko insamlingsturer i Holm enligt nedan.

Mer information
– – Fullständig prislista för olika typer av sopor, slam m.m.
– Beställ hem en brun soptunna och spar pengar varje år. Läs mer längre ner.
– Hur sorteras ammunition etc.?
– Mera information, broschyrer och guider m.m. på .
– Nya matavfallspåsar kan hämtas på ICA Liden eller ICA Kovland.
– Sopsortering i .

 

TURLISTOR OCH INFO FÖR SOPHÄMTNING I HOLM

Hushållssopor och matavfall hämtas ojämna veckor enligt följande
Måndagar: Kväcklingen, Västbyn, Vike, Loviken, Sandnäset, Sunnansjö.
Torsdagar: Anundgård, Östbyn, Österström, Hällingen.
Tömning av fritidshus sker under perioden maj-sept.
(Med reservation för ändingar.)

Avfallstaxa (2014)       Källa: 
1. Villahushåll betalar en fast årsavgift på 870 kr.
2. Tömningsavgift 6,19kr/140 l eller 6,68kr/190 l. Den bruna tunnan har ej någon tömningsavgift.
3. Viktavgift 3,00 kr/kg eller 0,90 kr/kg om man har en brun tunna och sorterar sitt matavfall.

Spara cirka 400-700 kr per år
Billigast blir det om man beställer en brun tunna, men ändå har egen kompost för mat. Då blir kilopriset 0,90 kr/kg för den gröna tunnan och matavfallet blir gratis i komposten.
och spara pengar!

Exempel: Endast grön 190 l tunna (20kg/tömn. varav 5 kg matavfall, varannan v.)
20kg • 26v. • 2,09kr   +   6,49kr • 26v.   +   845 kr   =   2100 kr
Med en brun tunna blir istället kostnaden 1455 kr och har man en kompost dessutom blir kostnade 1345 kr (exempel med 2012 års priser).
Excel.
Räkna på din kostnad med Holmbygdens Avfallskalkylator (kräver Excel).
.

Barntaxa: Har man småbarn, under 4 år, som producerar begagnade blöjor m.m. kan man även få billigare taxa

 

Insamling av rent metallskrot
Spara hemma under året och lämna in under våren lämna till stöd för Holms SK!
Tid/plats: Holmvallen, i maj – närmre tid och datum utannonseras på 7773033.ru närmare aktuellt datum.

 

Insamling av grovsopor ()
Vid vägen, en vecka under våren och en under hösten. Om du inte själv kan köra dina grovsopor kan du alltid få dem hämtade mot en avgift. Ring 020-21 19 19.

Detta hämtas inte:
– Byggavfall
– Däck, med eller utan fälg
– Miljöfarligt avfall (kemikalier)
– Glödlampor/lysrör/lågenergilampor

Mobil återvinningscentral ()
Grovsopor, byggavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall samt saker till återbruk via Erikshjälpen Second Hand hämtas av Reko med en mobil återvinningscentral (ÅVC) i maj månad.

Farligt avfall ()
Farligt av fall kan förutom vid den mobila återvinningscentralen även lämnas vid insamling under en dag på hösten.
Batteriholk, finns alltid vid sopsorteringen I Anundgård.
Miljöstation för farligt avfall finns även vid bensinstationen i Liden.

Insamling av latrin ()
Måndagsmorgnar vecka: 19, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 40 (2014).
Ställ din fyllda tunna väl synligt vid något fritidskärl (grått) eller vid en fritidshuscontainer.

Insamling av slam ()
Sjöändan-Holm-Liden: aug-sept (2014)
Sjöändan-Åse längs väg 320: juni-sept (2014)
Loviken-Vike: okt-nov (2014)

Insamling av trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall i stor säck (800 liter) hämtas vid Insamlingsturer till en kostnad av 250:- inkl moms. I priset ingår hämtning och transport till återvinningsanläggning. Storsäcken kan du köpa på Kretsloppsparken eller Farligt Avfall-centralen i Bydalen. Hämtning sker på våren och på hösten (). OBS! Säcken ska vara placerad inom tre meter från vägkanten. Du kan alltid lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt vid våra återvinningscentraler.

Skrotbilar, Bygg- och rivningsavfall, Företagens avfall, Ensilageplast
Läs mer på .

Så här källsorterar du

.

Källor:
Sundsvalls kommun,
Rekos och .