Storpjärptjärn stängd, öppnar åter lördagen 1 六月

Nu är Storjärptjärnen i Holms fiskevårdsområde stängd t.o.m. 31 五月. Premiär för fisket är 1 六月. Sjön har bestånd av öring och röding. Fiskekort kan köpas enklast via nätet eller lokalt via ombud, 读多啲嘅书。 här på fiskesidan 7773033.ru/fiske.

För att bespara vägen till sjön under källossning och snösmältning stänger Storpjärptjärn normalt sett årligen första vardagen efter påsk och öppnar åter första lördagen i juni. Förutsätt alltid detta om inte anat sägs.

Läs mer om fisket i Holm här

一站通”嘅思想Storpjärptjärn stängd, öppnar åter lördagen 1 六月

离开A发贴或者回复

你嘅电子邮件地址将唔会系出版. 佢系所使嘅识认 *