jaktskyttebana

以一个平静嘅好彩holmsjön, 喺一个细嘅淡水湖附近,或者带佢哋去冒险,如由离开小镇. 水沿住indalsälvens. 应该俱乐部有独木舟出租österström合作会议.
.
应该fiskevårdsområde (点击大地图)
喺要fiskevårdsområde而家有嗰几个新嘅iläggningsplatser喺水令佢特别易同发射出嚟嘅水.
睇书多啲介绍在线fiskevårdsområdet睇呢度.

公司有 6 圣独木舟 (加拿大人) 出租.

.
价钱
1 与kanotvagn独木舟, 与及 2 救生衣:
6 蒂姆 140 西元前, 1 日 200 西元前, 3 日 500 西元前, 1 V. 1000 西元前.
.
甚至有机会都有租拖车.

接触同信息
österström会议网站 或者电话 0692-304 00

返到旅游/休闲